top of page

Our Centres

Learn . Play . Fun

Kid Smart School (Tsuen Wan)

Shop 3025, Level 3, Discovery Park Shopping Centre, Tsuen Wan, NT., Hong Kong.
Tel:24050318 Fax:24050618
Mon.: CLOSE
Tue.-Sat.: 10:00AM-7:00PM
Sun.: 9:30AM-6:00PM

bird.png

Kid Smart School (Tsing Yi)

Shop 102, Greenfield Garden Shopping Centre Phase II, Tsing Yi, NT., Hong Kong.
Tel:24338308 Fax:24338908
Mon: CLOSE
Tue-Sat.: 10:00AM-7:00PM
Sun: 9:30AM-1:30PM

Kid Smart School (OP Mall)

Shop 3082, OP Mall, 100 Tai Ho Road, Tsuen Wan, NT., Hong Kong.
Tel.: 21807100 Fax.: 2405 0618
Mon & Sun: CLOSE
Tue-Sat.: 10:00AM-7:00PM

Kid Smart School (Pacifica Mall)

Shop 94, Pacifica Mall, 9 Sham Shing Road,
Lai Chi Kok, Kln.., Hong Kong.
Tel:23481121 Fax:24050618
Mon & Sun: CLOSE
Tue-Sat.: 10:00AM-7:00PM

Kid Smart School (Grand City Plaza)

Unit 605, Grand City Plaza, 1 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, NT., Hong Kong.
Tel:24338638 Fax:24050618
Mon & Sun: CLOSE
Tue-Sat.: 10:00AM-7:00PM

bottom of page